Τρόποι Πληρωμής

Σημειώνουμε ότι οι τιμές αναφέρονται για εφάπαξ πληρωμή.
Έχετε την δυνατότητα εξόφλησης των πακέτων μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος σε δόσεις.
Συγκεκριμένα ένα ετήσιο πακέτο μπορεί να πληρωθεί είτε εφάπαξ είτε σε δώδεκα μηνιαίες ή σε τρεις 4μηνιαίες ή σε δύο 6μηνιαίες δόσεις. Προσοχή όμως, στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η τιμολογιακή πολιτική της αντίστοιχης περιόδου.
Για παράδειγμα εάν εξοφλήσετε ένα πακέτο Golden 12 μηνών εφάπαξ, θα πληρώσετε 119,88 €. Αντίθετα εάν το ίδιο πακέτο εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις τότε θα πληρώσετε 123,48 € που προκύπτει από την τιμή του μηνιαίου πακέτου 10,29€ Χ 12 μήνες. Αντίστοιχα εάν επιλέξετε να πληρώσετε σε τρεις τετραμηνιαίες δόσεις τότε θα πληρώσετε 3Χ40,76€=122,28 € και εάν επιλέξετε την ανά εξάμηνο πληρωμή θα πληρώσετε 2Χ60,54€=121,08 €
Με αυτήν την λογική γίνεται η πληρωμή με δόσεις για κάθε πακέτο.

 

Η αξία του πακέτου σας μπορεί να εξοφληθεί:


Με κατάθεση στους εξής λογαριασμούς:
Τράπεζα Πειραιώς : 5155-020859-905
Εθνική τράπεζα Ελλάδος : 350/744550-45
ATE Bank : 279-01-030305-58
ALPHA Bank : 231-002786-000356

ή με πληρωμή μέσω Paypal στο λογαριασμό sales ["at"] space4u.gr


[Για λόγους ασφάλειας το σύμβολο @ έχει αντικατασταθεί με το ["at"].
Για να χρησιμοποιήσετε το email παρακαλούμε αντικαταστήστε το ["at"] με το σύμβολο @.]