Χαρακτηριστικά\Πακέτο Green Blue Red Bronze Silver Golden
Βασικά
Χώρος (MB) 45 90 150 180 300 450
Κίνηση Δεδομένων (MB) 675 1350 2250 2700 4500 6750
Addon Domains 1 5 10 απεριόριστα απεριόριστα απεριόριστα
Parked Domains 1 5 10 απεριόριστα απεριόριστα απεριόριστα
SubDomains 5 10 απεριόριστα απεριόριστα απεριόριστα απεριόριστα
Interface
cPanel® 10
RvSkin®
E-mail
POP3 mail accounts 5 10 απεριόριστα απεριόριστα απεριόριστα απεριόριστα
Mailing lists 5 10 15 20 απεριόριστα απεριόριστα
Autoresponders
Catch-all
Spam filter
Webmail
Modify MX entry
Διαχείρηση
mySQL databases 5 10 απεριόριστα απεριόριστα απεριόριστα απεριόριστα
Χώρος mySQL  Ο χώρος που απομένει από το πακέτο που έχει αγοραστεί.
FTP accounts 1 5 10 απεριόριστα απεριόριστα απεριόριστα
phpMyAdmin
FTP Manager
Disk Usage Viewer
File manager
Index Manager
Frontpage Extensions
Custom Error Pages
Hotlink Protection
Backup module
IP deny Manager
Leech protect
Image Manager
Στατιστικά
Web/FTP Stats
Subdomain stats
Error log
Bandwidth meter
Latest Visitors
Raw log manager
Raw access logs
Preinstalled Scripts
Fantastico
CGI Center
Addon Scripts
Agora shopping cart
Java/CGI Chatroom
phpBB
phpMyChatRoom
Τιμολόγηση
Ανά μήνα 1,99€ 3,29€ 4,79€ 5,39€ 7,79€ 10,29€
Ανά 4-μηνο 7,56€ 12,76€ 18,76€ 21,16€ 30,76€ 40,76€
Ανά 6-μηνο 10,74€ 18,54€ 27,54€ 31,14€ 45,54€ 60,54€
Ανά χρόνο 20,28€ 35,88€ 53,88€ 59,88€ 89,88€ 119,88€
  Για Φοιτητές
  20% έκπτωση επί των τιμών πώλησης

* στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ